Veel gestelde vragen

Wat is het SPARSHA CARE HOME?

Het SPARSHA CARE HOME is het weeshuis waar de Garima kinderen wonen. Dit is naam zoals die door ORBIT voor het weeshuis wordt gebruikt.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Van de bijdrage aan Stichting Garima zal minimaal 95% besteed worden aan de kosten voor de eerste levensbehoeftes van het kind, alsmede het schoolgeld. Maximaal 5% wordt gebruikt voor onkosten van de Stichting. De donatie is niet dekkend voor alle kosten van het levensonderhoud van de Garima-kinderen. Daarom wordt ook de lokale gemeenschap ook gevraagd om ondersteuning. De familie van de kinderen wordt gevraagd om een bijdrage in de vorm van voedsel.

Wat is de minimale maandelijkse bijdrage?

De Garima-ouder ondersteunt een Garima-kind met een minimaal bedrag van €25 euro per maand. De bijdrage van de sponsorouder wordt maandelijks overgemaakt op rekening NL77 TRIO 0777 8726 92

Krijgen de Garima-kinderen medicatie tegen HIV/Aids?

Regelmatig worden de CD4-waarden van de kinderen getest in het ART-centrum in Bidar. CD4- of T-helper-cellen zijn witte bloedcellen die infecties bestrijden. Het gehalte hiervan in het bloed van de patiënt geeft het stadium van HIV of AIDS weer. Als bij controle blijkt dat de CD4-waarden te laag zijn, krijgen de Garima-kinderen ART(AntiRetroviral Therapy)-medicatie. Deze wordt gratis verstrekt door de overheid, maar familie moet deze wel zelf ophalen en toedienen. ORBIT helpt om deze medicatie voor de kinderen te verkrijgen en in het weeshuis wordt ervoor gezorgd dat de kinderen deze tweemaal daags innemen.

Welke kinderen komen voor opvang in aanmerking?

Kinderen waarvoor de noodzaak van opvang erg hoog, namelijk als zij HIV geïnfecteerd en verwaarloosd zijn komen in aanmerking voor opvang. Daarbij moet de familie ook medewerking verlenen. ORBIT en hun sociaal werker bepalen uiteindelijk of een kind kan worden opgevangen in het weeshuis.

Voor wie zet Stichting Garima zich in?

De Garima-kinderen zijn wezen of halfwezen die besmet zijn met HIV en na het overlijden van hun ouders bij familieleden thuis woonden. De Garima’s komen uit de regio waarin het tehuis staat. Dit is het meest achtergebleven gebied van de staat Karnataka en de meerderheid leeft onder de armoedegrens, met als gevolg dat met HIV besmette kinderen worden verwaarloosd, buitengesloten en genegeerd. In het weeshuis krijgen de kinderen de kinderen naast goed eten, medische zorg en onderwijs ook de aandacht die ze thuis nooit kregen.

Door wie wordt ORBIT financieel ondersteund?

ORBIT werkt veel samen met zowel lokale en nationale overheden als internationale partners, onder wie:

Daarnaast runde ORBIT ook een Community Care Centre voor HIV/Aids-patiënten, in samenwerking met de National Aids Control Organization (NACO) en de Clinton Foundation. Toen dit programma in heel India werd stopgezet, is besloten het pand te gaan gebruiken voor de opvang van de Garima-kinderen.

Wie of wat is ORBIT?

ORBIT is de afkorting voor Organization of Bidar Integral Transformation. ORBIT is opgericht in 1993 door Priester Victor Machodo. Zijn eerste programma was gericht op Women Empowerment. Met dit programma zijn de afgelopen 20 jaar ruim 800 zelfhulpgroepen voor vrouwen opgericht, met meer dan 10.000 leden. Daarnaast heeft ORBIT ook programma’s voor gehandicapten en (voormalig) kindarbeiders.

Met wie werkt Stichting Garima samen?

Stichting Garima werkt samen met de NGO ORBIT te Bidar, India. ORBIT leidt het weeshuis en heeft eigen personeel in dienst voor het verzorgen van de kinderen. Garima zorgt voor de financiële ondersteuning van het weeshuis.

Wat doet Stichting Garima?

Het Garima-kindersponsorproject zorgt voor het schoolgeld en de kosten voor de eerste levensbehoeften van een Garima-kind. Stichting Garima informeert regelmatig de Garima-ouders over de ontwikkeling van de Garima-kinderen en de gebeurtenissen in het weeshuis.