Wie zijn de Garima’s?

De Garima’s zijn kinderen die één of beide ouders aan aids hebben verloren en zelf ook besmet zijn met HIV. Ze wonen in het weeshuis van ORBIT, het SPARSHA Care Home . De leeftijd van deze jongens en meisjes varieert van 6 tot 16 jaar. De Garima’s hebben geen ouders meer en er werd tot hun komst in het weeshuis niet naar hen omgekeken. Velen van hen waren ondervoed en kregen niet de noodzakelijke medicatie. Dankzij zorgvuldig gebruik van HIV-remmers kunnen de kinderen nu een normaal leven leiden.

ORBIT wil deze kinderen weer waardigheid en zelfrespect geven. Daarom hebben wij de kinderen Garima’s genoemd. Het woord Garima is afkomstig uit het Sanskriet en betekent in modern Hindi Waardigheid.

Het weeshuis van de Garima’s ligt in Bidar, het noordelijkste en tevens meest achtergebleven district in de staat Karnataka. Deze staat is te vinden in het zuiden van India. In Bidar is veel onwetendheid over HIV/Aids. Daardoor zijn er hier veel slachtoffers van deze pandemie. ORBIT heeft de afgelopen jaren verschillende voorlichtingsprogramma’s opgezet om de verspreiding van HIV/aids in te dammen. Het weeshuis van ORBIT biedt onderdak aan 20 Garima’s.

Wil je meer weten over hoe je kunt helpen, lees dan verder op de pagina Garima-ouder.