Over onze stichting

Stichting Garima zet zich reeds sinds 2014 in voor kinderen en jongeren in Karnataka (zuid India). In 2022 zijn we het Swaprerit project gestart om jonge vrouwen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Swaprerit betekent ‘gemotiveerd’ in het Kannada en geeft de meiden de gelegenheid om zich te ontplooien.

Stichting Garima heeft van de Nederlandse Belastingdienst de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status gekregen. Zo is duidelijk dat Garima een wettelijk georganiseerde Stichting is en kunnen sponsors genieten van belastingvoordeel.

Bestuur

Johanna Rensenbrink - Penningmeester
Johanna Rensenbrink
Secretaris
Martijn Fokken
Martijn Fokken Penningmeester
Arjen van Deutekom - Voorzitter
Arjen van Deutekom
VoorzitterANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Garima heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling-status. Een ANBI moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang, mag geen winstoogmerk hebben en haar bestuurders krijgen geen of een beperkte vergoeding.h

Dit biedt een fiscaal voordeel voor donateurs van Stichting Garima:

 • Als particuliere Garima Ouder kun je je giften aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Bedrijven die Garima Ouder worden, kunnen hun giften aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie op de website van ANBI of de Belastingdienst.

Financieel jaarverslagen

Ieder jaar publiceert de Stichting het financieel jaarverslag hier op de website:

Informatie ten behoeve van ANBI

Hieronder is alle wettelijk verplichte informatie gepubliceerd:

 • de naam van de instelling
  Stichting Garima
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  853892787
 • het post- of bezoekadres van de instelling
  Neuweg 50
  1214 GV Hilversum
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  a. het bieden van (financiële) ondersteuning aan het weeshuis van de Organization of Bidar Integral Transformation voor weeskinderen met HIV of Aids in Bidar, Karnataka State, India.
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  c. de stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niethet maken van winst.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
  De stichting biedt mogelijkheid om voor €25 per maand een HIV/Aids wees financieel te ondersteunen en daarmee sponsor ouder te worden.
  De verzamelden middelen worden ieder kwartaal overgemaakt naar de Organization of Bidar Integral Transformation (ORBIT).
  De stichting controleert dat de middelen slechts en alleen voor levensonderhoud van de kinderen wordt gebruikt, waaronder voeding, kleding, scholing etc.
  De stichting houdt de sponsorouders regelmatig op de hoogte over de ontwikkelen van het kind en het weeshuis in zijn algemeen.
 • de functie van de bestuurders
  Voorzitter, secretaris en penningmeester
 • de namen van de bestuurders
  Arjen van Deutekom (voorzitter), Laura Koster (secretaris) en Johanna Rensenbrink (penningmeester)
 • het beloningsbeleid
  Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld.
  Indien een bestuurder en/of een andere beleidsbepaler tevens een uitvoerende functie vervult dan kan het bestuur de bestuurder dan wel de andere beleidsbepaler voor die werkzaamheden een beloning toekennen.
  Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Uiterlijk 6 maanden na sluiting van het boekjaar wordt het jaarverslag hier gepubliceerd.
 • een financiële verantwoording
  Uiterlijk 6 maanden na sluiting van het boekjaar wordt het financieel jaarverslag hier gepubliceerd.
 • De sponsor ouders krijgen regelmatig een update

Wat doet Stichting Garima

Garima werkt samen met ervaren lokale NGO’s. Zij bieden opleidingen aan in afgelegen gebieden waar de toegang tot kwalitatief goed onderwijs zeer beperkt is.

Daarnaast helpen we hen toegang te krijgen tot levensbelangrijke gezondheidszorg en om eventuele gezondheidsproblemen vroegtijdig aan te pakken.

Daarmee geven we kansarme jongeren de vaardigheden en kennis die nodig zijn om een betere toekomst voor zichzelf en hun familie  op te bouwen.