ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Garima heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling-status. Een ANBI moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang, mag geen winstoogmerk hebben en haar bestuurders krijgen geen of een beperkte vergoeding.h

Dit biedt een fiscaal voordeel voor donateurs van Stichting Garima:

 • Als particuliere Garima Ouder kun je je giften aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Bedrijven die Garima Ouder worden, kunnen hun giften aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie op de website van ANBI of de Belastingdienst.

Financieel jaarverslagen

Ieder jaar publiceert de Stichting het financieel jaarverslag hier op de website:

Informatie ten behoeve van ANBI

Hieronder is alle wettelijk verplichte informatie gepubliceerd:

 • de naam van de instelling
  Stichting Garima
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
  853892787
 • het post- of bezoekadres van de instelling
  Neuweg 50
  1214 GV Hilversum
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  a. het bieden van (financiële) ondersteuning aan het weeshuis van de Organization of Bidar Integral Transformation voor weeskinderen met HIV of Aids in Bidar, Karnataka State, India.
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  c. de stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niethet maken van winst.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
  De stichting biedt mogelijkheid om voor €25 per maand een HIV/Aids wees financieel te ondersteunen en daarmee sponsor ouder te worden.
  De verzamelden middelen worden ieder kwartaal overgemaakt naar de Organization of Bidar Integral Transformation (ORBIT).
  De stichting controleert dat de middelen slechts en alleen voor levensonderhoud van de kinderen wordt gebruikt, waaronder voeding, kleding, scholing etc.
  De stichting houdt de sponsorouders regelmatig op de hoogte over de ontwikkelen van het kind en het weeshuis in zijn algemeen.
 • de functie van de bestuurders
  Voorzitter, secretaris en penningmeester
 • de namen van de bestuurders
  Arjen van Deutekom (voorzitter), Laura Koster (secretaris) en Johanna Rensenbrink (penningmeester)
 • het beloningsbeleid
  Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld.
  Indien een bestuurder en/of een andere beleidsbepaler tevens een uitvoerende functie vervult dan kan het bestuur de bestuurder dan wel de andere beleidsbepaler voor die werkzaamheden een beloning toekennen.
  Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Uiterlijk 6 maanden na sluiting van het boekjaar wordt het jaarverslag hier gepubliceerd.
 • een financiële verantwoording
  Uiterlijk 6 maanden na sluiting van het boekjaar wordt het financieel jaarverslag hier gepubliceerd.
 • De sponsor ouders krijgen regelmatig een update

Word Garima ouder

Word Garima Ouder

 3 Goede redenen om een Garima te sponsoren

 1. Als Garima Ouder geef je verwaarloosde kinderen een kans om weer kind te zijn, zich te ontwikkelen en een opleiding te volgen.
 2. Als Garima Ouder ben je direct betrokken bij het project van Stichting Garima en de ontwikkeling van de kinderen.
 3. Als Garima Ouder krijg je regelmatig een persoonlijke update van de ontwikkelingen van het specifieke kind dat je sponsort.

De minimale bijdrage van een Garima Ouder is €25,- per maand. Deze bijdrage wordt besteed aan het levensonderhoud van de Garima’s, in de vorm van voedsel, kleding en onderwijs. Je krijgt elk kwartaal een update over het reilen en zeilen in het weeshuis. Wil je meer weten over wat de stichting precies doet, lees dan verder op de pagina Wat doet stichting Garima?

Aanmeldingsformulier

  Voornaam

  Achternaam

  Straat en huisnummer

  Postcode

  Plaats

  Telefoon

  Uw email

  Ja, ik wil graag Garima-ouder worden. Maandelijks maak ik mijn bijdrage van €25,-, ten behoeve van het door mij te sponsoren Garima-kind, over op rekening NL77 TRIO 0777 8726 92.

   

  Wat doet Stichting Garima

  Wat doet Stichting Garima?

  Stichting Garima zorgt ervoor dat de kinderen in het nieuwe weeshuis voldoende te eten krijgen, goed gekleed gaan en een opleiding kunnen volgen. Om dit te bewerkstelligen biedt de stichting een sponsorprogramma aan. Iedereen kan al sponsorouder worden vanaf slechts €25,- per maand. Hiervan kan de voeding en onderwijs van één Garima bekostigd worden. Voor kleding en medicatie is Stichting Garima nog afhankelijk van andere soorten inkomsten. Voor een bedrag van €50,- kan geheel in de basisbehoeften van één Garima worden voorzien.

  Stichting Garima werkt samen met de Indiase non-profitorganisatie ORBIT. Deze NGO (Non-Governmental Organisation) zet zich al 20 jaar in voor de allerarmsten in het district Bidar. In de afgelopen twee decennia heeft ORBIT verschillende succesvolle programma’s opgezet, gericht op onder andere vrouwenemancipatie, onderwijs, en gehandicapten.Op 20 juni 2014 opende ORBIT het SPARSHA Care Home, het thuis voor de Garima kinderen. Meer over ORBIT lees je op hun eigen website.

  Stichting Garima van de Nederlandse Belastingdienst de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status gekregen. Zo is duidelijk dat Garima een wettelijk georganiseerde Stichting is en kunnen sponsors genieten van belastingvoordeel.

  Het bestuur

  Laura Koster - Secretaris

  Laura Koster
  Secretaris

  Johanna Rensenbrink - Penningmeester

  Johanna Rensenbrink
  Penningmeester

  Arjen van Deutekom - Voorzitter

  Arjen van Deutekom
  Voorzitter

  Het ontstaan van de Stichting

  In 2008/2009 werkte Arjen tien maanden als vrijwilliger voor ORBIT. In deze tijd raakte hij nauw betrokken bij de ontwikkelingsprojecten van ORBIT. Johanna bezocht ORBIT in 2009 en ook zij werd erg geraakt door het werk dat deze organisatie doet.

  Fr. Bapu bij zijn bezoek aan Nederland.

  De vrijwilligers hielden al die tijd contact met ORBIT. Deze vriendschap leidde ertoe dat de directeur van ORBIT, Priester Santhosh Bapu, begin 2013 op bezoek kwam in Europa. Tijdens zijn bezoek werden de eerste plannen voor het opzetten van een opvang voor aidswezen besproken.

  Toen Arjen eind 2013 wederom ORBIT bezocht, besloot hij de Stichting Garima op te richten. Toen Laura en Johanna hierover hoorden, wilde ze graag deel uitmaken van Garima. Met steun van een lokale bijdrage kon in de zomer van 2014 het weeshuis geopend worden. De Stichting heeft tot doel 20 Garima’s van het weeshuis te sponsoren.

  Partner in India: ORBIT

  ORBIT werkt samen met diverse Indiase organisaties, waaronder Snehacare in Bangalore en het Karnataka Health Promotion Trust. Het team van het weeshuis bestaat uit:

  Fr. Santhosh Bapu – Directeur van ORBIT

  Fr_Santhosh_Bapu

  Fr. Santhosh Bapu

  Fr. Santhosh Bapu heeft een passie voor ontwikkelingswerk. Hij besloot zijn comfortabele leven in Mysore op te geven om zich in te zetten voor de armsten in het achterbleven Bidar. Hij heeft zichzelf ten dienste gesteld van de gemeenschap.

  Sr. Angeline Sequiera – Hoofd van het huis

  Sr Angeline

  Sr. Angeline Sequiera

  Zuster Angeline is de dagelijkse begeleidster van de Garima kinderen. Ze managed niet alleen het hele weeshuis, ze zet zich met hart en ziel in voor de kinderen en is als een moeder voor hen.

  Shantakka – Kok en begeleidster

  Ms.Shantaka

  Ms.Shantaka

  Ms.Shantakka is zelf ook besmet met HIV. Met de hulp van ORBIT is haar dochter opgenomen in SnehaCare In Bangalore. Ondanks haar ziekte helpt ze met koken en begeleiden van de kinderen.

  Mr. Simon – Begeleider

  Simon

  Mr. Simon

  Simon woont in het weeshuis en is mede verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Na afronden van zijn studie verpleegkunde heeft hij stage gelopen bij Snehadaan. Daarnaast is hij erg handig met de computer en doet hij ook de administratie.

  Sridhar Dongre- Sociaal werker

  Mr. Sridhar

  Sridhar werkt al meerdere jaren voor de HIV/Aids voorlichtingsprogramma’s van ORBIT. Hij onderhoudt ook het contact met eventuele bejaarde grootouders van de kinderen en de gemeenschap. Hij krijgt een kleine vergoeding voor zijn werk.

  Wie zijn de Garima’s

  Wie zijn de Garima’s?

  De Garima’s zijn kinderen die één of beide ouders aan aids hebben verloren en zelf ook besmet zijn met HIV. Ze wonen in het weeshuis van ORBIT, het SPARSHA Care Home . De leeftijd van deze jongens en meisjes varieert van 6 tot 16 jaar. De Garima’s hebben geen ouders meer en er werd tot hun komst in het weeshuis niet naar hen omgekeken. Velen van hen waren ondervoed en kregen niet de noodzakelijke medicatie. Dankzij zorgvuldig gebruik van HIV-remmers kunnen de kinderen nu een normaal leven leiden.

  ORBIT wil deze kinderen weer waardigheid en zelfrespect geven. Daarom hebben wij de kinderen Garima’s genoemd. Het woord Garima is afkomstig uit het Sanskriet en betekent in modern Hindi Waardigheid.

  Het weeshuis van de Garima’s ligt in Bidar, het noordelijkste en tevens meest achtergebleven district in de staat Karnataka. Deze staat is te vinden in het zuiden van India. In Bidar is veel onwetendheid over HIV/Aids. Daardoor zijn er hier veel slachtoffers van deze pandemie. ORBIT heeft de afgelopen jaren verschillende voorlichtingsprogramma’s opgezet om de verspreiding van HIV/aids in te dammen. Het weeshuis van ORBIT biedt onderdak aan 20 Garima’s.

  Wil je meer weten over hoe je kunt helpen, lees dan verder op de pagina Garima-ouder.

  Nieuw thuis

  Het weeshuis van ORBIT is het nieuwe thuis van de Garima’s. De kinderen helpen zelf mee met het schoonhouden van de woonruimte en spelen elke dag op het pleintje.